زینب زارعی

زینب زارعی مدیر فروش شرکت توسعه تجارت عصر دانایی در شیراز- چهره یاب

مهدی قوی پنجه

مهدی قوی پنجه مدیر عامل شرکت توسعه تجارت عصر دانایی در شیراز- چهره یاب

زهرا جهاد

زهرا جهاد کارشناس صنایع غذایی گرایش گوشت در شیراز -چهره یاب

مهدی صحرا گرد

مهدی صحرا گرد مدرس زبان و هنرمند رسته خاتم در شیراز - چهره یاب

نیلوفر نجیب زاده

نیلوفر نجیب زاده مهندس صنایع غذایی و فعال در باربیکیو هیمه شیراز-چهره یاب

فهیمه شیردل

فهیمه شیردل کارشناس صنایع غذایی گرایش گوشت و‌فراورده های گوشت در شیراز -چهره یاب

زینب محمودی

زینب محمودی کارشناس حسابداری واحد های تجاری و تولیدی در شیراز – چهره یاب

محمد مهدی کاوه

محمد مهدی کاوه مهندس صنایع غذایی در شیراز – چهره یاب

شیوا جاویدی

شیوا جاویدی تولید کننده مصنوعات چوب و رزین در شیراز-چهره یاب

عبدالرحمن نصیحت کن

عبدالرحمن نصیحت کن حکیم طب سنتی و مدیر فروشگاه گیاهان دارویی صحت در شیراز-چهره یاب

مریم نعیمی

مریم نعیمی کارآفرین و تولید کننده کبک در شیراز چهره یاب

رضا زارع

رضا زارع هنرمند خاتم ساز و مدرس برتر خاتم در شیراز چهره یاب