سید کمال پاک فطرت

سید کمال پاک فطرت مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری فارس - چهره یاب

سید مصطفی مهدی

سید مصطفی مهدی مدیر کل سابق بنیاد شهید و امور ایثار گران استان بوشهرو کهکیلویه و…

انواع هوش

تعریف دقیق هوش سازمانی و هوش استراتژیک و هوش تاکتیکی چیست؟ در این مقاله قصد داریم…