سید احمد علوی

سید احمد علوی شاعربرجسته به سبک غزل و وکیل پایه یک دادگستری در ایران- چهره یاب

محمدحسن رضایی

مهندس محمدحسن رضایی مدرس و نوازنده سازهای کوبه ای و آموزش گوهرتراشی و آرایشگری در شیراز…

فریده اراده

مهندس فریده اراده نوازنده ، مدرس سنتور وسرپرست گروه موسیقی در شیراز-چهره یاب

حجت سیفی

حجت سیفی خراط چوب و کارشناس انجمن هنرهای سنتی فارس در شیراز-چهره یاب

عرفان اسلامی نیا

عرفان اسلامی نیا مدرس ساز کوبه ای ، دف و کاخن در شیراز-چهره یاب

علی قیصری

علی قیصری طراحی ، ساخت و آموزش تابلوهای نقش برجسته ، حجمی و سه بعدی در…

محسن مشایخ

مهندس محسن مشایخ طراح دوبعدی و مبتکر تابلو های نور و سایه برای اولین بار در…

نازنین احمدی

نازنین احمدی طراح دوبعدی و مبتکر تابلو های نور و سایه برای اولین بار در ایران…

هانی فکی

هانی فکی مربی چرم ،دوزی سراجی سنتی در شیراز - چهره یاب

اکبر قاسمی خواه

اکبر قاسمی خواه سازنده و نوازنده سازهای سنتی در شیراز-چهره یاب

نگین کرمی

نگین کرمی هنرمند کار بر روی سفال به شکل سنتی در همدان - چهره یاب

سید روح الله کاظمی شیخ شبانی

سید روح الله کاظمی شیخ شبانی هنرمند در زمینه گلبندی خاتم در اصفهان- چهره یاب