حامد اکبری زاده

حامد اکبری زاده نماینده بیمه سرمد در شیراز - چهره یاب

بهروز فروتن

بهروز فروتن بنیانگذار مرکز تحقیقات غذایی ایران و صنایع بهروز - چهره یاب

ابوالفضل رجبی

ابوالفضل رجبی بازیگر در ساری - چهره یاب

الناز شاکر دوست

الناز شاکر دوست بازیگر سینما ، تلوزیون و تئاتر در ایران - چهره یاب

سعید معروف

میرسعید معروف لَکرانی بازیکن والیبال در ایران - چهره یاب

ناصر ابراهیمی

ناصر ابراهیمی مدرس دانشگاه در شیراز - چهره یاب

یلدا راهدار

یلدا راهدار نايب رييس سازمان ملي كارآفريني كشور و مشاور سرمايه گذاري و كسب و كار…

یوسف چکاه

یوسف چکاه مدیر مجموعه حسابداری نارون حساب و خواننده در شیراز-چهره یاب

نیما کیمیایی

نیما کیمیایی مشاور و مدرس مدیریت در ایران- چهره یاب

ریما رامین فرد

ریما رامین فرد بازیگر و نویسنده در ایران

پرویز پرستویی

پرویز پرستویی بازیگر سینما و تلوزیون در ایران

جمشید مشایخی

جمشید مشایخی بازیگر سینما ،تئاتر و تلوزیون در ایران