علی اسلام زاده

استاد علی اسلام زاده نویسنده و روانشناس با مجوز سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در شیراز-چهره…

دکتر امین زیرکباش

دکتر امین زیرک باش روانشناسی بالینی در اصفهان-چهره یاب

پروفسورمجید سمیعی

پروفسورمجید سمیعی جراح مغز و اعصاب

پروفسورعلی‌اصغر خدادوست

دکتر علی‌اصغر خدادوست چشم پزشک ایرانی

دکتر ارشاد شریعتی بیدار

دکتر ارشاد شریعتی بیدارمدیر گروه کسب وکار حاتم و  مشاور تحصیلی در شیراز- کد201811191چهره یاب  محل…