سید احمد قرشی نژاد

عکس سید احمد قرشی نژاد

مهندس سید احمد قرشی نژاد مدیر عامل شرکت پتک شیراز و کارآفرین برتر کشوری -کد 20210410132 چهره یاب

محل زندگی سید احمد قرشی نژادشیراز
تحصیلات سید احمد قرشی نژادمهندس مکانیک
وبسایت شخصی سید احمد قرشی نژادEmail : Potk.Shiraz@yahoo.com
http://www.potkshiraz.com/
شبکه اجتماعی، ایمیل و اینستاگرامhttps://www.instagram.com/pedram_gh.n/
شماره تماس سید احمد قرشی نژاد 07132622191
09177137948

آدرس محل کار و شماره تماس سید احمد قرشی نژاد :

ایران ، کیلومتر 25 جاده شیراز-تخت جمشید بعد از پل شهدای صنعت نفت اولین فرعی سمت راست آخرین شرکت

سید احمد قرشی نژاد بیشتر بدانیم :

جناب آقای سید احمد قرشی نژاد در سال 1361 اولین واحد آهنگري جنوب كشور را با هدف اشتغال زايی و بومی سازي قطعات و تجهیزات وارداتی تاسیس نموده است .

جناب آقای سید احمد قرشی نژاد تولید کننده بیش از 250 قطعه كلیدي و حساس براي اولین بار در ايران

كسب بیش از23 عنوان برتر صنعتی در سطح استان و كشور از موفقیت هاي ديگر جناب آقای سید احمد قرشی نژاد در شركت پتک شیراز میباشد .

جناب آقای سید احمد قرشی نژاد با آغاز جنگ تحمیلی با لبیک به نداي رهبر كبیر انقالب به جبهه هاي حق علیه باطل عزيمت كرد و در طول اين سالها بیش از 5000 اسلاید و عکس از فداكاري و رشادت رزمندگان اسلام به ثبت رسانده كه بارها در نمايشگاه ها و رسانه هاي گروهی انعکاس يافته است .

.
عضویت مهندس سید احمد قرشی نژاد در نهاد های مردمی غیر دولتی :

سید احمد قرشی نژاد مدیر عامل خانه نونهالان و نوباوگان حضرت علي اصغر(ع) مرکز نگهداری کودکان بي سرپرست و بد سرپرست مرودشت

سید احمد قرشی نژاد رئيس انجمن صنفي کارفرمائي سازندگان قطعات و تجهيزات صنعتي استان فارس

سید احمد قرشی نژادعضو هيئت مدیره کانون انجمن صنفي کارفرمایي استان فارس

سید احمد قرشی نژاد عضو هيئت مدیره سازندگان قطعات خودرو و ریخته گری استان فارس

سید احمد قرشی نژاد عضوانجمن مدیران صنایع استان فارس

سید احمد قرشی نژاد نماینده کارفرما در هيئت حل اختالف و سخت و زیان آور استان فارس

سید احمد قرشی نژاد عضو هيئت مدیره کنسرسيوم قطعه سازان خودرو استان فارس

سید احمد قرشی نژاد عضو خانه صنعت و معدن استان فارس

سید احمد قرشی نژاد نائب رئيس انجمن صنفي آزمایشگاه های همکاراستاندارد استان فارس

سید احمد قرشی نژادعضو هيئت مدیره کميته فوالاداستان فارس

سید احمد قرشی نژاد عضو صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي استان فارس

سید احمد قرشی نژاد ریيس کانون کارآفرینان استان فارس

سید احمد قرشی نژاد مدیر عامل کانون خانه های کودک و نوجوان استان فارس

سید احمد قرشی نژاد عضو علي البدل شورای مرکزی کانون های کارآفرینان کشور

سید احمد قرشی نژاد مدیر عامل کانون خانه های کودک و نوجوان استان فارس

.

بخش اول مستند مهندس سید احمد قرشی نژاد :

.

بخش دوم مستند مهندس سید احمد قرشی نژاد :

.

مسئولیتها ی جناب آقای سید احمد قرشی نژاد :

سید احمد قرشی نژاد مسئول اجرايی بخشی از كوره بلند كمپلکس مونتاژ اسکلت فلزي ذوب آهن اصفهان به مدت 24 ماه

سید احمد قرشی نژاد مدير اجرايی و ناظر مونتاژ كمپلکس مونتاژ بخش كنورتور ذوب آهن اصفهان به مدت 18 ماه

سید احمد قرشی نژادناظر اجرايی مونتاژ اسکلت فلزي فوالد سازي -اكسیژن –نورد650 -نورد350 – فوالد ريزي به مدت 18 ماه

سید احمد قرشی نژاد كارشناس ارشد واحد كنترل طراحی اسکلتهاي فلزي گروه طراحی، KMD براي اسکلت فلزي و تبديل نقشه هاي KM به KMD بمدت 36 ماه

سید احمد قرشی نژاد -رئیس دفتر فنی كمپلکس مونتاژ اسکلت ذوب آهن اصفهان به مدت 8 سال

سید احمد قرشی نژاد طراح، كاريکاتوريست و عضو هیت تحريريه نشريهي ماهانهي ذوب آهن اصفهان

سید احمد قرشی نژاد -عضو هیئت مديره باشگاه ذوب آهن اصفهان

سید احمد قرشی نژاد رياست هیئت مديره و مربی كوهنوردي باشگاه ذوب آهن اصفهان

سید احمد قرشی نژاد طراحی و ساخت دستگاه تزريق پالستیکسید احمد قرشی نژاد راه اندازي يک واحد قالبسازي و تولید قطعات كلیدي كارخانجات فارس

سید احمد قرشی نژاد طراحی و چاپ قطعات با راه اندازي اولین واحد طراحی چاپ سیلک در استان فارس

سید احمد قرشی نژاد طراحی و اجراي اولین نمايشگاه پست جمهوري اسالمی ايران در موزه پارس و ساخت تجهیزات و تابلو پست استان فارس

سید احمد قرشی نژاد احداث اولین كارخانه آهنگري جنوب كشور با ظرفیت 2000 تن

سید احمد قرشی نژاد دريافت پروانه تحقیق و توسعه براي اولین بار در استان

سید احمد قرشی نژاد دريافت پروانه خدمات فنی و مهندسی

سید احمد قرشی نژاد راه اندازی اولين نمایشگاه سير جنبش های صد سال اخير در هتل عباسي اصفهان و بازدید جمع کثيری از ایرانيان و سفرای کشور های خارجي

سید احمد قرشی نژاد -انجام فعاليت های هنری در زمينه نقاشي و تدریس هنر در مقاطع مختلف تحصيلي فوالد شهر اصفهان

.

افتخارات جناب آقای سید احمد قرشی نژاد مدیر عامل شرکت پتک شیراز:

1-شرکت پتک شیراز واحد نمونه صنعتی سال 1381

2- دارنده لوح اول بهترين محصول واحدهاي تحقیق و توسعه كشور D&R در سال 1382

3 -دارنده تائیديه سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ايران سال 1373

4 -تولید بیش از 250 قطعه كلیدي فورج براي كاربرهاي مختلف صنايع كشور براي اولین بار

5 -طرح برتر و صنعت سال 1384

6 -سید احمد قرشی نژاد دارای لوح اولین كار آفرينی صنعت سال 1385

7 -واحد نمونه صنعتی برتر )گروهكاران برتر وزارت كار( سال 1386

8 -مركز تحقیق و توسعه D&R نمونه استان فارس در سال 1386

9 -دريافت لوح ياد بود و تنديس ويژه هشتمین المپیاد ملی مهارت كشور 1385

10 -دريافت گواهینامه استاندارد 2008- 9001 ISO از شركت DAS انگلستان

11 -مركز تحقیق و توسعه D&R نمونه استان فارس در سال 1387

12 -مركز تحقیق و توسعه D&R نمونه استان فارس در سال 1388

13 -دريافت لوح و تنديس طاليی از وزارت صنايع و معادن به عنوان مركز تحقیق و توسعه نمونه سال 1387 كشور

14 -دريافت لوح و تنديس طاليی از وزارت صنايع و معادن جهت تولید محصول نمونه سال1387 كشور

15 -دريافت لوح و تنديس طاليی از وزارت صنايع و معادن جهت تولید محصول نمونه سال 1388كشور

16 -دريافت لوح و تنديس طاليی از وزارت صنايع و معادن جهت تولید محصول نمونه سال1388 كشور

17 -محصول برتر مركز تحقیق و توسعهD&R استان فارس در سال 1389

18 -سید احمد قرشی نژاد كارافرين سبز سال 1390

19 -واحد نمونه صنعتی استان فارس در سال 1391

20 -دريافت گواهی تائید صالحیت آزمايشگاه همکار از اداره كل استاندارد فارس

21 -دريافت گواهی نامه سازندگان مجاز قطعات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح – سمتا –

22-سید احمد قرشی نژاد كسب عنوان كارآفرين برتر سال 1394

23 سید احمد قرشی نژاد -كسب عنوان كارگر نمونه كشور سال 1394

============================.

جهت ورود به گالری خانه پروانه ها – مجموعه آثار هنری استاد سید احمد قرشی بر روی عکس زیر کلیک کنید …

——

تیم چهره یاب با ارائه طیف خاصی از خدمات به شما کمک می کند بهتر دیده شوید و برند خود را شایسته تر ارتقاء دهید. ما معتقدیم توسعه چهره یاب با رشد برند شما گره خورده است پس متعهدانه در کنارتان هستیم .با ما در تماس باشید …

توجه : اطلاعات موجود در سایت چهره یاب برگرفته شده از بانک های اطلاعاتی و یا توضیحات خود صاحب چهره می باشد .لذا در راستای افزایش اعتبار محتوا ارائه شده در سایت چهره یاب در صورت مشاهده هر گونه مغایرت در راستای تصحیح آن با تیم پشتیبانی چهره یاب تماس بگیرید.