فرخ کیا

دکتر فرخ کیا سرپرست انجمن آمادگی جسمانی فدراسیون ورزشهای همگانی جمهوری اسلامی ایران در سال 1399…

فرهاد نصیری

فرهاد نصیری استاد خوشنویسی و مسئول واحد های هنری ، نمایشگاهی و روابط عمومی انجمن خوشنویسان…

علی اصغر بقاپور

علی اصغر بقاپور نوازنده و مدرس تخصصی سازهای کوبه ای در شیراز- چهره یاب

امین صغیری

امین صغیری مدرس دوره های مدیر مارکتینگ و مشاور کسب و کار - چهره یاب

وحید مسعودی

وحید مسعودی صدا پیشه هنری ، گوینده و دوبلور در شیراز – چهره یاب

راضیه امینی

راضیه امینی ( طیلا امینی ) مدرس نقاشی ، هنرهای تجسمی، کتابت و نگارگری در شیراز…

حسین توکلیان

حسین توکلیان ( مهران )کارشناس نقاشی ایرانی (کتابت و نگارگری)و ممتاز انجمن خوشنویسان ایران در شیراز…

محمد صادق صیادپور

محمد صادق صیاد پور هنرمند مشبک کاری نیریز- چهره یاب

مینا زارع

مینا زارع هنرمند و مدیر گالری فرش یاسان و کار آفرین برتر کشوری - شیراز و…

رضا جانعلی پور

رضا جانعلی پور مقرنس کاردر شیراز - چهره یاب

ماندانا شیبانی

ماندانا شیبانی مربی ورزشی در شیراز- چهره یاب

ناصر ابراهیمی

ناصر ابراهیمی مدرس دانشگاه در شیراز - چهره یاب