زهرا آذری

دکتر زهرا آذری روانشناس ،استاد دانشگاه و موسس انجمن پویا در شیراز- چهره یاب

خلیل خلیلی

دکتر خلیل خلیلی استاد زبان و کارآفرین صنعتی در شیراز-چهره یاب

علی صادقی

مهندس علی صادقی مدیر فروش شرکت بتن عابد در شیراز-چهره یاب

غلام فلاح پورهنرمند

غلام فلاح پورهنرمند استاد دانشگاه و هنرمند برتر کشوری رشته خاتم درشیراز -چهره یاب

امید امیری

مهندس امید امیری مهندس سوم کشتی های نا محدود اقیانوس پیما در شیراز - چهره یاب

تست