سید احمد علوی

سید احمد علوی شاعربرجسته به سبک غزل و وکیل پایه یک دادگستری در ایران- چهره یاب

حجت سیفی

حجت سیفی خراط چوب و کارشناس انجمن هنرهای سنتی فارس در شیراز-چهره یاب

زهرا آذری

دکتر زهرا آذری روانشناس ،استاد دانشگاه و موسس انجمن پویا در شیراز- چهره یاب

خلیل خلیلی

دکتر خلیل خلیلی استاد زبان و کارآفرین صنعتی در شیراز-چهره یاب

افشین بابایی

استاد افشین بابایی هنرمند برتر کشوری منبت کاری در شیراز - چهره یاب

غلام فلاح پورهنرمند

غلام فلاح پورهنرمند استاد دانشگاه و هنرمند برتر کشوری رشته خاتم درشیراز -چهره یاب

فرهاد نصیری

فرهاد نصیری استاد خوشنویسی و مسئول واحد های هنری ، نمایشگاهی و روابط عمومی انجمن خوشنویسان…

رضا جانعلی پور

رضا جانعلی پور مقرنس کاردر شیراز - چهره یاب