گالری تصاویر سال 1399 چهره یاب

حضور مهمانان چهره یاب در کافه سه میم

چهره یاب در کافه سه میم بهار 1399

گالری 6

پشت صحنه چهره یاب در کافه سه میم

پشت صحنه چهره یاب در کافه سه میم بهار 1399

گالری 2

امضا دفتر یاداشت چهره یاب در کافه سه میم توسط چهره ها

امضا دفتر کافه سه میم بهار 1399

گالری 3